Medische echo’s

Vitaliteit echo

Een vitaliteitsecho is een echo die plaatsvindt rond week 8 van de zwangerschap. Het is de eerste echo die je kan doen als je zwanger bent. Het voornaamste doel van een vitaliteitsecho is om te kijken of er een levend vruchtje in je baarmoeder zit.

Termijnecho

De eerste kennismaking.
Meestal is het de eerste echo die je krijgt tijdens je zwangerschap. Tijdens deze controle wordt vastgesteld hoelang je precies zwanger bent. Daarnaast kijken we of het kindje goed groeit en zich gezond ontwikkelt.

13 wekenecho

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij uw kindje.
Je kunt alleen kiezen voor de 13 wekenecho als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie.
Klik hier voor meer info

20 wekenecho

De 20 weken echo is een medische echo bedoelt om te kijken of je baby geen afwijkingen heeft. Met behulp van de echo kunnen veel aandoeningen die goed zichtbaar zijn worden opgespoord. U kunt de 20 wekenecho laten doen van week 18 tot week 21.

Echo placenta lokalisatie

Deze echo wordt gemaakt als bij de 20 weken echo blijkt dat je placenta te dicht bij je baarmoedermond ligt of zelfs ervoor. Dat kan lastig zijn bij de bevalling. Deze echo wordt gemaakt
vanaf de 30e week van je zwangerschap

Groeiecho

Bij deze echo controleren we of je baby goed groeit. We kijken we naar de grootte van het kind, meten het vruchtwater, het hoofdje, de buik en het bovenbeen van je kindje. Deze echo vindt meestal plaats tussen de 26 en 34 weken zwangerschap.

Echo na bloedverlies

Als je bloedverlies hebt kan je verloskundige of gynaecoloog je adviseren om een echo te laten maken.
Met behulp van de echo kan gezien worden of er bijzonderheden te zien zijn die het bloedverlies kunnen verklaren.

Info prenatale screening

Tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte van uw kind krijgt u verschillende screeningen (onderzoeken) aangeboden. Lees verder op de website Pre- en neonatale screeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Voorwaarden medische echo

Voorwaarden met betrekking tot de medische 20 weken (SEO) echo. Op elk contact, elke dienst of verrichting van Echografiepraktijk First Look omtrent de SEO en of de 13 weken echo zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

Wat zijn medische echo's?
Een medische echo is een professionele echo met een medische reden. Tijdens deze echo kijken we of het hartje van jouw kindje klopt en of hij of zij goed groeit. Daarnaast zoeken we actief naar mogelijke afwijkingen. Een echo vindt inwendig (vaginaal) of uitwendig (via de buikwand) plaats.
Hoe lang duurt een medische echo?
De echo duurt ongeveer 20 à 30 minuten en heeft als doel de groei en het vruchtwater te beoordelen en om ernstige lichamelijke afwijkingen op te sporen.
Kan je zelf kiezen waar je de medische 13 weken of 20 weken echo laat maken?
Jazeker mits de praktijk geaccrediteerd mag je zelf kiezen zelfs al heb je een verwijsbrief van een andere praktijk. First Look is geaccrediteerd voor alle medische echo’s
Kunnen te veel echo's kwaad?

Ondanks vele jaren van medisch wetenschappelijk onderzoek zijn, tot op heden, geen nadelige gevolgen voor moeder en ongeboren kind bekend door het gebruik van echografische apparatuur met betrekking tot de zwangerschap. Alle echoapparaten beschikken over zogeheten ‘veiligheidsmarges’. Deze veiligheidsmarges zorgen ervoor dat er in principe geen schade wordt toegebracht aan moeder en het kindje.

Welke echo's worden vergoed door je zorgverzekering

Bron: Zorgwijzer.nl
Bij een zwangerschap is het raadzaam om goed naar de dekking van de zorgverzekering te kijken. Veel wordt gedekt door de basisverzekering, maar soms maak je toch kosten, bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van zorg die niet (volledig) in het basispakket is opgenomen. Een aanvullende verzekering kan dan een handige optie zijn.
Tijdens de zwangerschap zal er minimaal twee keer een echo worden gemaakt. Bij de eerste, algemene termijnecho (na 12 weken) wordt bepaald wanneer je ongeveer bent uitgerekend. Tevens wordt de ligging van de baby bepaald.

ECHO’s
Na 20 weken volgt standaard een tweede echo, het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Deze twee echo’s vallen onder de dekking van het basispakket. Daarnaast geldt er een basisdekking voor alle overige echo’s die medisch noodzakelijk zijn.

Aanvullende verzekering
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook de 8-weken echo zonder medische indicatie. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar of raadpleeg een zorgvergelijker.

Lukt een echo altijd?
De kwaliteit van een echobeeld is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de postitie van de baby of de BMI van de zwangere. Daardoor is het kindje soms wat minder goed te zien. Als de echoscopist de indruk heeft dat ander tijdstip in de zwangerschap een beter reslutaat geeft zal er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden