Pretecho (4D - HD Live)

Een pret-echo biedt jullie als aanstaande ouders de kans om je kindje al voor de geboorte te zien.
Deze echo kan op eigen verzoek plaatsvinden en wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.
De techniek maakt gebruik van ongevaarlijke geluidsgolven, die door een apparaatje (de transducer) de buik in worden gezonden.
Vervolgens zet de computer de teruggekaatste golven om in beelden, die direct te zien zijn op een beeldscherm.
De duidelijkheid is afhankelijk van de zwangerschapsduur, het postuur van de moeder en de ligging van het kindje.

6 weken echo
Op meerdere momenten tijdens je zwangerschap kun je kiezen voor (pret) 2D- 3D of 4D echografie.
Vanaf 5 weken en 3 dagen is de eerste hartactie te zien.

11 weken echo
Vanaf 12 weken zie je al een compleet mensje.
Je kindje is dan van kruin tot stuitje ongeveer 7cm lang (ter verduidelijking: dit is ongeveer zo lang als jouw vinger).
Het is verrassend te zien dat je kindje dan vaak ook al volop in beweging is.

13 weken echo (geslachtsbepaling)
Vanaf 13 weken kun je al veel meer zien.
Vanaf 13 weken is ook te zien zijn of je kindje een jongetje of meisje is.
Je kunt dan bijvoorbeeld al zien of het kindje drinkt.
Ben je minimaal 13 weken zwanger en je kindje "besluit" het geslacht tijdens de echo niet prijs te geven door bijv. een ongunstige ligging of omdat er continu iets voor ligt (bijv. navelstreng), dan bieden we je gratis een vervolgafspraak aan.

18 weken echo
Bij 18 weken is je kindje is ongeveer 20cm lang (ter verduidelijking: dit is ietsje groter dan jouw hand).
Het gezichtje begint zich in 2D wat duidelijker af te tekenen, vooral als het vanaf de zijkant in beeld gebracht kan worden, een profielopname

24 weken echo
Tot ongeveer 24 weken is je kindje nog in zijn geheel in één beeldscherm te zien.
Daarna "groeit je kindje uit beeld", waardoor dit niet meer mogelijk zal zijn.
Er zijn al weer wat meer details zichtbaar.

25 tot 29 weken echo een schitterende momentopname
Vanaf 25 à 26 weken begint je kindje een onderhuids vetlaagje te krijgen, waardoor het gezichtje dus ook wat voller begint te worden.
Je kindje is dan ongeveer 33cm lang. Vanaf deze leeftijd worden de beelden van je kindje, dus ook het gezichtje, steeds gedetailleerder, vooral in 4D HD-live weergave.

Vanaf 33 weken echo
Tot 33 à 34 weken kun je vaak ook nog mooie beelden van met name het gezichtje te zien krijgen.
Pas als je kindje is ingedaald en het hoofdje dan meestal diep in je bekken is "verscholen", is het voor de echografiste vaak niet meer mogelijk om het gezichtje nog mooi in beeld te brengen.
Natuurlijk bestaan er ook uitzonderingen op deze "regel".
Mocht het niet meer mogelijk zijn om een 4D HDlive opname te maken dan worden de kosten voor een 4D echo niet in rekening gebracht.

     


Je bepaalt natuurlijk zelf hoe vaak je behoefte aan (visueel) contact met je kindje hebt.
Dat kan gedurende het gehele ontwikkelingsproces zijn, of tijdens speciale momenten.
Afhankelijk van de zwangerschapstermijn is je kindje geheel of gedeeltelijk te zien. Op de tarievenpagina vind je alle mogelijke opties en prijzen.
Standaard ontvang je foto’s van de echo op een CD-rom. Daarnaast kan de echo optioneel worden vastgelegd op DVD.

 
   Om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen maken wij uitsluitend gebruik van onze eigen apparatuur en beelddragers zoals DVD. Het is niet mogelijk om een privé video-opname tijdens de echografie te maken.
Je kunt de pret-echo producten niet combineren met de medische echo's. Wij hanteren hiervoor de landelijke richtlijnen.
Bij vragen is de praktijk telefonisch te bereiken: 0623233253.
Op het aanmeldformulier kun je vragen of opmerkingen aangeven. Je kunt ook direct online een afspraak maken.
AanmeldenAlgemene voorwaarden pretecho


Op alle reserveringen en diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze vooraf schriftelijk door Echopraktijk ” First Look” (KvK nr:02077761) zijn bevestigd. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen.

Reserveringen:

 • Reserveren voor een consult kan telefonisch geschieden.

 • De reservering is definitief op de datum van de telefonische aanmelding.

 • Annulering door de cliënt dient plaats te vinden ten minste 24 uur voor de afspraak.


Echoconsult:

 • Het doel van de echo is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind.

 • Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan, zal de cliënt dit melden bij het eerste contact, doch uiterlijk vóór aanvang van het consult.

 • De echo geeft de ouders de mogelijkheid een kijkje te nemen naar de baby tijdens de zwangerschap. Er wordt niet gekeken naar eventuele pathologie van de ongeborene.

 • Mocht echopraktijk "First Look", ondanks dat er niet gekeken wordt naar afwijkingen, toch iets ontdekken, dan houdt deze zich het recht voor de zwangerschapsbegeleiding in te lichten. Cliënten geven hiervoor toestemming door de zwangerschapsbegeleiding te vermelden op het daarvoor bestemde formulier.

 • Echopraktijk “First Look” behoudt zich eveneens het recht voor om, ingeval van twijfel betreffende het verkregen resultaat, via het internet collegae een datapakket te laten beoordelen.

 • Omdat er niet gezocht of gekeken wordt naar pathologie kan men echopraktijk “First Look” of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken op gebleken afwijkingen.

 • Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het de cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts.

 • Het echoconsult is een volledige vrije keuze van de individuele cliënt. Omdat er geen sprake is van medische beoordeling, zal om deze reden dan ook geen biometrie verricht worden.

 • Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling. Het is de cliënt door bovenstaande duidelijk dat de echoscopiste slechts de bedienaar van het apparaat is.

 • Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echopraktijk "First Look" kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute beoordeling van het geslacht.

 • Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van echoscopische apparatuur. Echopraktijk "First Look" neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.

 • Het is niet toegestaan eigen foto- of videoapparatuur mee te nemen.

TerugKlachtenregeling


Klachtenregeling echopraktijk First Look. Versie juni 2014
Ben je niet tevreden? Blijf er niet mee rondlopen!
Lees verder als je meer wilt weten over onze klachtenregeling.

Vertel ons wat je dwars zit

Het is belangrijk dat je vertrouwen kunt hebben in de kwaliteit van onze zorg en dat je je prettig en veilig voelt in ons centrum. Daarom doen we er alles aan om goede zorg te verlenen en om jou en je partner goed te begeleiden. Zit je toch met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we het op te lossen. Van jouw op- of aanmerkingen kan de praktijk ook iets leren.

We maken graag een afspraak voor een gesprek
Als je een klacht hebt kun je dit zelf telefonisch of per email aan ons kenbaar maken: Telefoon: 0623233253. Vraag naar mevrouw Mulder. Zij is de manager van ons centrum. Email: echopraktjkfirstlook@gmail.com We vinden het belangrijk om alle tijd te hebben om ongestoord met je te kunnen praten. We maken na ontvangst van je klacht daarom graag een aparte afspraak met je.

Hulp nodig bij het melden van je klacht?
Vind je het prettig als iemand je helpt om de klacht in te dienen? Bel dan 0900 243 70 70. Dat is het telefoonnummer van de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang. Website: www.zorgbelang-nederland.nl De medewerkers van deze afdeling kunnen je meer vertellen over jouw rechten en adviseren je graag. Ze helpen je (als je dat wilt) ook om het gesprek met ons aan te gaan.

Een klacht indienen kost niets
Aan alles wat hier besproken is, zijn geen kosten verbonden. Het kost je dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken.

Terug